DJEČIJI PROGRAM - 12. oktobar 2019.

Igrom do knjige, za djecu do 8 godina, u 10 sati

Prosvećeni vuk, Beki Blum

Zmajeva riznica, Jovan Jovanović Zmaj – Srda, Strah od mraka, Patak i žabe

 

Čitam, maštam, stvaram, za djecu od 9 do 12 godina, u 11 sati

Legende i mitovi Stare Grče, N.A. Kun, Prvih devet godina opsade Troje

Antička Grčka kakvu ne želite da upoznate, Viktorija Ingland, Porodični život i obrazovanje