Br. 37/2017.

 SADRŽAJ Boka 37

Impresum

1. Jasminka Grgurević, Slavica Lompar, Dragutin Radimir: Dveri iz Ratiševine ikonopisca Dimitrija Daskala  str. 7

2. Zorica Čubrović: О sakralnom prostoru - prilog proučavanju Bokokotorske ikonopisne škole  str. 33

3. Milica Križanac: Nalazi novca iz crkava Sv. Ane i Sv. Mihaila u Kotoru - (1982-2000)  str. 55

4. Zlata Marjanović: Od počasnice do žuđenja u ljubavi : neke osobine paštrovskog pevačkog nasleđa  str. 87

5. Katarina Nikolić Krasan: Kula Trojica, Kotor - istraživanja i restauracija  str. 127

6. Dušan Tomanović: Kuće porodice Tomanović iz 19. veka u Lepetanima - Boka Kotorska  str. 211

7. Marija Crnić Pejović: Narodni običaji i vlast (XVIII - XX vijek u Boki Kotorskoj)  str. 245

8. Katarina Nikolić Krasan, Zoja Knežević: Prilog poznavanju crkve Sv. Nikole na Školju, Budva  str. 257

9. Sofija Hajrizaj: Stambena cjelina u gornjoj zoni Prčanja  str. 277

PRILOZI

10. Nebojša Rašo: Nekoliko podataka o krijumčarenju u Boki Kotorskoj početkom druge austrijske vladavine  str. 291

11. Marija Mihaliček: Ostrvo Stradioti kod Tivta na nekim primjercima kartografije iz XVII i XVIII vijeka  str. 299

12. Marina Knežević: Konzervatorsko-restauratorski tretman bojenih površina trifora na emporama katedrale Sv. Tripuna u Kotoru  str. 307

GRAĐA

13. Goran Ž. Komar: Zbirka topaljskog i savinskog poslanika Marka Mirkovića  str. 351

14. Mirjana Vukasović: Nekoliko pisama porodice Visković iz Perasta : iz fundusa Muzeja grada Perasta  str. 369