Vodič za korisnike

Naše usluge su dostupne članovima Biblioteke.

 

  •   Članarina važi godinu dana.
  •   Za djecu predškolskog uzrasta, učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, kao i starije od 65

      godina, upis je besplatan.

  •   Posuđujе se 5 knjigа na 15 dana, a zaduženje se množe obnoviti na još 15 dana.
  •   CD romovi (klasična muzika) posuđuju se na 3 dana.
  •   U čitaonici se koristi dnevna štampa, literatura iz međubibliotečke pozajmice, Zavičajne bibliotečke

      zbirke Boke Kotorske, referensne zbirke, naučnog fonda, fonda periodike i legata.

  •   Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom.
  •   INTERNET se koristi besplatno uz obaveznu rezervaciju vremena telefonom.
  •   Članska karta se ne može prenijeti na drugu osobu.


CJENOVNIK USLUGA

CJENOVNIK IZDANJA BIBLIOTEKE