O nama

ADRESAR ZAPOSLENIH

 

Jasna Maslan, v.d. direktora

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Miloš Radulovićbibliotekar

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Jelena Đonovićbibliotekar

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Anastasija Orovićbibliotekar

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Vojin Lazarević, viši knjižničar

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Gligo Golubin, knjižničar

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Duško Porobić, knjižničar

Tel: +38231321900; E-mail:biblhn@t-com.me

Dara Bulajić, kurir-spremačica

Tel: +38231321900