2012

UČENICA PROFESORA DŽOJSA / Ljiljana Tomanović-Ponomarev

(Učesnici: Ljiljana Tomanović-Ponomarev, prof. dr Ratko Božović i Slađana Vujović)

 

KNJIGA KAO PUTOKAZ : predavanje akademika Vladete Jerotića

(Govorio: akademik Vladeta Jerotić)