2014

EX LIBRIS U FONDU HERCEGNOVSKE BIBLIOTEKE

(Autor: Nevenka Mitrović; Dizajn i likovna oprema: Voislav Bulatović)
(Izložba održana u okviru Trga od knjige)

EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS
EX LIBRIS
EX LIBRIS EX LIBRIS