JP Setcard - шаблон joomla Видео

Ћирилица    Latinica     English

Radno vrijeme sa korisnicima:

PONEDELJAK – PETAK:

08:00 – 14:00 и 16:00 – 19:00

(pauza 11:00 – 11:30)

SUBOTOM:  08:00 – 12:00

Kontakt:
Tel: +382 (0)31/321-900
Fax: +382 (0)31/324-328
E-mail: biblhn@t-com.me

Adresa:

Trg Herceg Stjepana br. 6 Herceg Novi

  

IZDAVAČKA DJELATNOST BIBLIOTEKE

 

 • KORICA BOKA 40
 • Naslovna 2022
 • TRG 2021
 • Jasminka
 • Djecije
 • hn 56
 • Boka glasnik 1908 1909
 • БОКА 41 - Позив ауторима и сарадницима
 • 20. МСК "ТРГ ОД КЊИГЕ"
 • 19. МСК "ТРГ ОД КЊИГЕ"
 • ЧИТАЊАЦ, ИГРАЊАЦ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ
 • ИЗБОР ИЗ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ - ВИДЕО
 • ИЗБОР ИЗ КЊИЖЕВНИХ ПРОГРАМА ХЕРЦЕГНОВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: промоције, изложбе, округли столови - ВИДЕО
 • ИЗБОР ИЗ ДИГИТАЛНЕ КОЛЕКЦИЈЕ ХЕРЦЕГНОВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: Стара бокељска периодика, Стара и ријетка књига, Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 1-39

POZIV ZA SARADNJU - ZBORNIK BOKA 38 produžen rok za dostavljanje radova

Redakcija časopisa BOKA: zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti

POZIV AUTORIMA I SARADNICIMA

U pripremi je 38. broj časopisa BOKA: zbornika radova iz nauke, kulture i umjetnosti, čiji je izdavač JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi.

Redakcija Zbornika poziva sve zainteresovane autore, koji u okviru svog naučno-istraživačkog rada izučavaju regiju Boke Kotorske (istorija, kulturna istorija, umjetnost, arheologija, pomorstvo, turizam, sport, demografija, zaštita kulturne baštine, biografija, bio-bibliografija...), da Redakciji Zbornika  dostave radove do 15. jula 2018. godine.
Zbornik Boka objavljuje sledeće kategorije članaka: originalne naučne radove, prethodna saopštenja, pregledne radove, referate sa naučnih skupova, stručne radove, građu, prikaze i in memoriam.
Članci moraju biti originalni, do sada neobjavljeni i ne mogu biti u postupku recenziranja za objavljivanje u drugim časopisima.
Članci obavezno sadrže kraći izvod ili sažetak (abstract), ključne riječi (key words) i rezime (summary) na engleskom jeziku do 1500 karaktera.
Članci ne bi trebalo da prelaze dva autorska tabaka (32 str).
Redakcija predlaže (jednog ili dva ) recenzenta, stručljaka za oblast na koju se recenzirani članak odnosi, čime se obezbjeđuje kvalitet i autentičnost članka.
Recenzenti moraju imati više naučno,odnosno stručno zvanje, ili isto kao autori.
Proces recenziranja je anoniman.
Pozitivna recenzija je neophodan uslov za objavljivanje u zborniku Boka.
Članci se ne honorišu.
Autori su obavezni da Redakciji dostave adresu, mejl i svoj radni status.


Autori su dužni da se pridržavaju sledećih uputstava:


1. Rukopisi u kompjuterskom slogu predaju se na papiru i u elektronskoj formi (CD, E-mail) u fontu Times New Roman (font 12), pri čemu se koristi Microsoft Office Word 2003 ili novije verzije. Razmak između redova je 1,5. Napomene se nalaze u fusnotama. Ilustracije se tehnički uređuju i prilažu po prethodnom dogovoru sa Redakcijom i dostavljaju se u adekvatnoj rezoluciji za štampu (300 dpi).

2. Autori su dužni da naglase kojim pismom žele da bude štampan rad (ćirilica ili latinica).

3. Citiranje:
a) posebne knjige: autor, naslov, mjesto i godina izdanja, citirane stranice,
b) članci u časopisima: autor, naslov rada, naziv časopisa (pun ili sa poznatom skraćenicom), broj sveske, godina izdanja, citirane stranice,
v) kolektivne i serijske publikacije: autor, naslov rada, urednik, naslov publikacije, mjesto i godina izdanja, ukupan ili citiran broj strana,
Napomena: Predlozi u: odnosno in: se ne navode.
g) izdanja izvora: pisac i naslov izvornog djela, ime izdavača, mjesto i godina izdanja, citirana stranica i red.
Napomena: Broj reda ili stiha odvaja se od broja stranice tačkom ili zapetom.
d) Kod višestrukog navođenja istog djela ponavlja se prezime autora i skraćeni naslov ili prezime autora i odgovarajuće skraćenice: nav. djelo, nav. djelo, op. cit.
đ) Kod uzastopnog navođenja autora: isti/ista, isti/ista, idem/eadem.
e) Kod uzastopnog navođenja autora i djela: isto, isto, ibid.
ž) Kod navođenja istog mjesta u djelu: nav. mjesto, nav. mjesto, loc. cit.
z) U ćirilici upotrebljava se skraćenica up. u latinici cf.
i) Skraćenica za napomenu je, po istom principu, nap. odnosno p.
j) Ne upotrebljavaju se skraćenice str. odnosno r. i rr.

Adresa izdavača:

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi
Trg Herceg Stjepana 6 (za Redakciju BOKE)

85340 Herceg Novi

Tel. +38231321900; faks. +38231324328
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
zbornikboka@bibliotekahercegnovi.co.me


BOKA: zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti izlazi jedanput godišnje. Prvi broj je publikovan 1969. godine, a od 1999. godine izdavač je JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi. Koncepcija Zbornika se nije mijenjala, izuzev tehničkih intervencija. Do sada je objavljeno 37 brojeva. Zbornik je poznat naučnoj javnosti, veoma citiran u stručnim i naučnim radovima, predstavlja nezaobilazan izvor podataka za svakog istraživača Boke Kotorske, nalazi se u fondovima velikog broja biblioteka, a odnedavno kompletiran je i u slavističkoj zbirci Kongresne biblioteke u Vašingtonu.

U cilju pune afirmacije časopisa i naše želje da ga učinimo dostupnim svim zainteresovanim, na internet prezentaciji Biblioteke nalaze se svi prethodni brojevi u punom tekstu (bibliotekahercegnovi.co.me).

       logo 001logo