JP Setcard - шаблон joomla Видео

Ћирилица    Latinica     English

Radno vrijeme sa korisnicima:

PONEDELJAK – PETAK:

08:00 – 14:00 и 17:00 – 20:00

(pauza 11:00 – 11:30)

SUBOTOM:  08:00 – 12:00

Kontakt:
Tel: +382 (0)31/321-900
Fax: +382 (0)31/324-328
E-mail: biblhn@t-com.me

Adresa:

Trg Herceg Stjepana br. 6 Herceg Novi

  

IZDAVAČKA DJELATNOST BIBLIOTEKE

 

  • Boka 41
  • 2. april 2024. 700x500
  • 2023
  • БОКА 42 - Позив ауторима и сарадницима
  • 2. АПРИЛ - СВЈЕТСКИ ДАН КЊИГЕ ЗА ДЈЕЦУ
  • 21. МСК "Трг од књиге"

Vaspitavanje za knjigu

Vaspitavanje za knjigu od najranijeg uzrasta jeste poslanje, svrha i temelj našeg rada sa djecom i mladima. Djetinjstvo i mladalačko doba jesu periodi najbržeg razvoja i najintenzivnijeg učenja, kada se stiču temeljna saznanja i stvaraju navike za cijeli život. Bibliotečka praksa potvrđuje da su prva iskustva sa knjigom i čitanjem, koja se formiraju u najranijem djetinjstvu, najčešće, odlučujući faktor u sticanju čitalačkih navika.  U tom smislu cjelokupnu programsku aktivnost sa djecom i mladima usmjeravamo ka sistematskom i organizovanom  uvođenju djece u svijet knjige, čitanja i učenja, kako bi  djeca u najranijem uzrastu stekla naviku da dolaze u biblioteku, zavoljela knjigu i čitanjei izgradila čitalački ukus što su preduslovi za uspješno školovanje, doživotno učenje i usavršavanje.

     Naši programi i korisnički servisi namijenjeni djeci i mladima različiti po tematici, sadržaju, načinu rada i vrsti medija, imaju  istovjetnu svrhu: da promovišu knjigu, čitanje i pismenost, kulturu  dobrog izražavanja,  kulturne obrasce ponašanja, upoznavanje sa osnovnim civilizacijskim i opštekulturnim vrijednostima i da razvijaju čitalački ukus. Kako bi uspješno ostvarili svrhu kojoj su namijenjeni programi treba da odgovarajuju sve raznovrsnijim savremenim kulturnim, obrazovnim i informacionim potrebama naših najmlađih i mladih sugrađana. To je ujedno i kriterijum  na osnovu kojeg  programske aktivnosti za djecu i mlade osmišljavamo prema uzrastu, obrazovnom statusu i kategoriji korisnika.

Programi:

-           Igrom do knjige - tradicionalno je najpoznatiji redovni program namijenjen djeci uzrasta do 8 godina, termin jednom sedmično (svake subote u toku školske godine), program traje 45 minuta.  Osnovna koncepcija programa je da djeca zavole knjigu prije nego im postane obaveza, da kroz igru uče i sa radošću dolaze u Biblioteku;

-           Čitam, maštam, stvaram - redovni program subotom namijenjen djeci od 9 - 12 godina, termin jednom sedmično (svake subote u toku školske godine), program traje 45 minuta. Prema koncepciji program temeljimo na odabranim sadržajima iz lijepe književnosti sa ciljem da kod djece podstičemo razvijanje čitalačkih navika i samostalnosti u učenju, razumijevanje tekstova i  izgrađivanje kriterijuma za prepoznavanje kvalitetne literature;

-          Prvi put u biblioteci – redovni program namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola, termin jednom u toku školske godine, program traje 45 minuta.U saradnji sa osnovnim školama sa teritorije naše Opštine svake godine organizujemo kolektivne posjete i besplatno učlanjenje učenika prvih razreda, koji je za većinu djece i prvi susret sa bibliotekom;

-          Biblioteka u posjeti školama –  redovni program namijenjen učenicima osnovnih škola „Ilija Kišić“, „Orjenski bataljon“ i područnih odjeljenja u prigradskim naseljima za koje ne možemo organizovati kolektivni dolazak u Biblioteku, jednom u toku školske godine, program traje 45 minuta;

-          shodno kalendaru značajnih datuma posebnim programskim aktivnostima obilježavamo: Svjetski dan poezije, Međunarodni dan knjige za djecu, povodom Međunarodnog dana knjige u saradnji sa SMŠ „Ivan Goran Kovačić“ organizujemo Literarni konkurs za srednjoškolce pod nazivom „Otvori knjigu, otvori svijet“.

Programi saradnje:

-          u periodu 2003-2004. godine  u okviru Projekta saradnje naše biblioteke sa bibliotekom grada Voreala troje uposlenih su imali priliku da se upoznaju sa radom dječijih odjeljenja u Francuskoj;

-           Časovi u Biblioteci i Imaš pravo da znaš – povremeni programi namijenjeni učenicima viših razreda osnovne škole u okviru kojih smo u periodu 2011/2014. godina u saradnji sa OŠ „Milan Vuković“ organizovali  istraživački projekat Bibliografsko istraživanje i izrada plakata na zadate teme: Moj grad - domaćin piscima (šesti razred); Marko Kraljević: istorijska ličnost i književni lik (sedmi razred); Anton Pavlovič Čehov: život i rad, dramsko stvaralaštvo i pripovjedački rad (osmi razred); Bibliografsko istraživanje života i rada Branislava Nušića (osmi razred), Žak Prever – život i djela (deveti razred), Moj grad domaćin umjetnicima (sedmi razred),  termin po dogovoru i prema potrebi, uvodni program traje 90 minuta, projekat traje dva-tri mjeseca;

-          Knjige sa kojima se raste i Časovi u biblioteci - povremeni programi namijenjeni učenicima nižih razreda osnovne škole. Termin po dogovoru i prema potrebi, program traje 45 minuta;

-          saradnja sa Centrom za djecu sa smetnjama u razvoju u Igalu. U utvrđenom terminu, dva puta mjesečo, realizujemo program u prostorijama Centra, program traje 45 minuta;

-           za učenike sedmih i osmih razreda organizujemo radionicu Fraze i njihova upotreba,  termin u dogovoru sa predmetnim nastavnicima maternjeg i stranog jezika, termin prema dogovoru, program traje 60 minuta;

-           u saradnji sa profesorima maternjeg i engleskog jezika organizujemo radionicu Uvod u prevođenje namijenjenu učenicima osmih i devetih razreda osnovne škole, termin prema dogovoru, program traje 60 minuta.

Gostovanja:

-          u okviru književnih programa, u oktobru 2007. godine,  smo organizovali gostovanje  kanadskih  pisaca za djecu i mlade Mari Luiz-Gej i  Dejvida Homela;

-          u periodu 2009-2011. godina organizovali smo za učenike osnovnih škola petodnevnu  Školu kreativnog pisanja koju je vodila Aleksandra Vićentijević dječiji pisac i načelnik dječijeg odjeljenja Biblioteke grada Beograda;

-          u periodu oktobar-decembar 2013. godine organizovali smo, u saradnji sa Radmilom Knežević (dječiji pisac i dramaturg), dramsku radionicu „Mala škola glume“ sa ciljem  da kod djece uzrasta 8-12 godina razvijamo doživljaj književnog djela i  sposobnost interpretacije književnog teksta. Djeca koja su pohađala radionicu izvela su igrokaz, pod nazivom „Daj mi pjesmu jedan krug“, u okviru novogodišnjeg programa u Biblioteci;

-          Na međunarodnom sajmu knjiga Trg od knjige svake godine, od 2003, jedno veče rezervišemo za programe namijenjene najmlađima: gostovanje dječijih pisaca i pozorišnih predstava za djecu;

-          Novogodišnja priredba -  matine u Čitaonici, u okviru programa organizujemo gostovanje pisaca za djecu,   predstavljanje novih knjiga za djecu,  igrokaze.

 

Preporučujemo

Preporuka za mlade

       logo 001logo